Privacy Document

Privacy Document (conform AVG)

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). In het dossier staan gegevens over uw gezondheid en gegevens over de sessiebehandelingen. Als enige therapeut in de praktijk heb ik ook als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners, bijvoorbeeld uw huisarts of verzekeraar, te informeren over de behandeling. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming. De gegevens in het dossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Om u te kunnen bereiken en nota’s te kunnen sturen heb ik de volgende gegevens nodig:

• uw naam
• uw geboortedatum
• uw adres
• uw telefoonnummer

De praktijk gaat zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens om en er wordt voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw contactgegevens en digitale dossier bewaar ik op mijn computer in een eigen programma met encryptie-programmatuur beveiligd en met een wachtwoord en antivirus software. Het papieren dossier zit in een afgesloten dossierkast. Er zit een toegangsbeveiliging op mijn telefoon.

Op de website www.saskiavugts.com worden geen privacygevoelige gegevens gevraagd. Wel kunnen er cookies geplaatst worden om bij te houden wie de website bezoekt en welke pagina’s bezocht worden (dit doe ik zelf niet). Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikservaring. Deze informatie bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie is en blijft anoniem en is aan geen enkele persoonlijke informatie gekoppeld. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw eigen browser.

Door van de informatie en diensten op www.saskiavugts.com gebruik te maken, gaat u akkoord met dit privacy document en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

U hebt recht op inzage van uw dossier en kunt dit ook laten verwijderen. Ook kunt u vragen om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf.

Heeft u een klacht of vraag over de verwerking van uw gegevens dan kunt hierover te allen tijde contact met mij opnemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming. De klachtenprocedure is in te zien op mijn website onder algemene voorwaarden.

Saskia Vugts

Ubbergseveldweg 148, 6522 JR Nijmegen

T: 06-55152202 E: haptonomie@stonenet.nl