Haptotherapie

Haptotherapie is gericht op de bewustwording van gevoelens en lichamelijke signalen in een therapeutisch proces. Het tot stand helpen brengen of herstellen van affectieve intermenselijke relaties speelt een belangrijke rol. Er wordt vooral gewerkt vanuit de ervaring, zodat aan den lijve ervaren kan worden wat uw mogelijkheden zijn en hoe die gebruikt kunnen worden. Ook wordt voelbaar gemaakt wat nog mist en nodig is. Door het aanspreken van de gevoelskracht kan een betere balans tussen verstand en gevoel ontstaan en een grotere flexibiliteit in het omgaan met uzelf, de ander en de situaties die u in het leven tegenkomt, zodat het makkelijker wordt beweeglijk te blijven in situaties die voor u belangrijk zijn.

Haptotherapie kan van toegevoegde waarde zijn voor mensen die niet lekker in hun vel zitten en ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld om iets te veranderen in hun leven. U kunt denken aan klachten als gevolg van lichamelijke/geestelijke overbelasting; gevoelens van onvrede; acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte, handicaps; ervaren pijn en pijnverwerking; psychische problemen die zich ook in lichamelijke klachten kunnen uiten; relatieproblemen; ontwikkelings,- en/of opvoedingsvragen etcetera.

In deze begeleiding wordt ook gekeken naar de beleving van de klacht en kan van daaruit een aanvulling zijn daar waar een zuiver lichaamsgerichte therapie niet (genoeg) helpt.

Er kan worden samengewerkt met andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld met de huisarts, een psycholoog, verloskundige, psychiater en een maatschappelijk werker.